Glade for å kunne presenter ProffSport med på laget.