top of page

Turtle test

Oppdatert: 24. feb. 2021

Alle utøvere som kjører racebåt med lukket cockpit har krav til å fullføre en årlig gjennomgang med test for å få utlevert gyldig lisens.

Video viser pilot i C-29 Anders Wessel Pettersen, som tar de forskjellige stegene i en Turtle test.


Teamet har laget egen Turtle tester

Man vil aldri få gjort denne type test 100% reel med tanke på hvor stresset kroppen blir i en krasj. Kaldt og helt mørkt i vannet, kropp som får høy puls pga sjokk. Uansett er det meget lærerikt at teamet har gått inn å laget egen turtle tester. Testeren benyttes sporadisk av teamet, samt at vi låner ut til aktuelle klubber for årlige tester.


Under og i forkant av turtle tester tilbringes det tid i bassenget hvor utøver må øve på å tilpasse seg en stresset situasjon. Hva er viktig å fokusere på under en Turtle test?

- Få kontroll over situasjonen

- Finne aktuell vei ut av cockpit/ åpne luken i taket på cockpiten

- Fjerne rattet med snap-off for bedre plass

- Løs ut belte

- Svøm rolig ut igjennom luken, se til at man ikke henger fast i belter eller eventuelle slanger

Kvalifiserte dykkere og godkjente instruktører sørger for trygge ramme, slik at utøvere kan gå igjennom alle steg.

Steg 1: Uten tilgang til dykkerluft

Steg 2: Tilgang til dykkerluft via ventil eller maske

Steg 3: Tilgang til dykkerluft via ventil eller maske, med sorte briller


Hvilke type sikkerhetsutstyr brukes i Team Offshore Racing?

Teamet har valgt å kjøre med sikkerhetsutstyr fra Tiger Perfromance. I C-29 er det ett komplett oppsett med intercom, vhf, belter og luft system.

Hvordan fungerer luft systemet?

Kort fortalt er oppsettet laget slik at det er kompositt flaskenene som er hoved forsyningene. I en krasj eller rundvelt og cockpit fylles med vann vil disse flaskene forsyner primært hver sin maske med dykkerluft (pilot og co-pilot) dersom ventilen i masken kommer i kontakt med vann. Hoved forsyningen i kompositt flaskene er med tanke på sikkerhet plassert utenfor cockpit. Fra hoved forsyningene går hver sin slange inn i cockpit og til en kobling på utløseren til beltet. Når pilot eller co-pilot har kontroll og velger å løse ut beltet vil forsyningen automatisk kobles fra og gå over til en reserveflaske. Disse reserveflasken er festet til låret og er ment til å forsyne pilot eller co-pilot på vei ut av båten.Comments


bottom of page