top of page

Turtletest 2017 – ØstlandetI vinter startet Team Offshore Racing ett prosjektet som innebar å lage ny Turtletester. Etter mye bra arbeid ble testeren ferdig til Sjøen for alle messen 2017.

Søndag 23. April gjennomførte Drammen Sportsbåt Team årets Turtletest her på Østlandet. Vi er meget fornøyd med årets Turtletest som foregikk i Holmestrand svømmehall, hvor totalt 15 stk aktive utøvere deltok.

Ønsket om ny Turtletester kom fra aktive utøvere i teamet. Vi ønsket å kunne tilby enda mer trening i det å ta seg sikkert ut av en racebåt med cockpit. Turtletesteren ble også laget for å tilfredsstille det nye reglementet til UIM for test/gjennomgang i en fullverdig Turtletest.

En Turtletest er en simulering av hvordan man skal kunne mestre det å være fastspent opp/ned i en lokket cockpit under vann, for så å ta seg ut etter gitte prosedyrer. Her er det viktig å lære seg å finne roen til å klare å beherske en nok så hektisk og stressende situasjon.

Alle som skal løse lisens hos NMF med bakgrunn for deltagelse med lokkede båter (cockpit), skal igjennom en Turtletest.

Vi oppfordrer alle som kjører båtrace til å ta disse Turtletestene, selv om du ikke har båt med cockpit. Dette med tanke på å bygge erfaringer og ikke minst å lære hvordan man på en best mulig måte kan beherske situasjoner som kan oppstå.


Comentários


bottom of page